กิจกรรมคณะวิชา

เมื่อพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีนและคณะต่างๆทั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ได้จัดงานวันไหว้ครู ขึ้น โดยนักศึกษาทุกชั้นปีของคณะการแพทย์จีนได้ร่วมกันจัดงานด้วยความตั้งใจและใส่ใจ ในอดีตที่ผ่านมา พิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่มีความสำคัญพิธีหนึ่งของไทย สำหรับในยุคปัจจุบัน พิธีนี้ทำให้ศิษย์ได้มีโอกาสแสดงความรัก ความขอบคุณต่อครูบาอาจารย์ ที่ช่วยประสิทธิประสาทความรู้ให้ เป็นพิธีที่ส่งเสริมคุณธรรมในจิตใจ คณาจารย์ทุกคนรู้สึกปลาบปลื้มใจ และอวยพรให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนและเป็นคนดี สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและที่มีช่วยเหลือสังคมต่อไป