กิจกรรมคณะวิชา

   เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 สถานีโทรทัศน์ทรูปลูกปัญญา โดย บริษัท ทรู  คอร์ปอเรชัั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการถ่ายทำรายการ I  AM ซึ่งเป็นรายการแนะแนวอาชีพและแนะแนวการศึกษา ถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในสาขาวิชาชีพต่างๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เปิดมุมมองที่รอบด้านของทุกสาขาอาชีพและนำเสนอเส้นทางการศึกษาของสาขาวิชาชีพนั้นๆ โดยในครั้งนี้เป็นตอน I AM :Traditional Chinese Medicine ทางรายการได้แนะนำสาขาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยได้สัมภาษณ์อาจารย์ นภษร แสงศิวะฤทธิ์ และ อาจารย์ วีรชัย สุทธิธารธวัช รวมทั้งอาจารย์ท่านอื่นๆ ได้แก่ อาจารย์ โกซึงเท็ก อาจารย์ หยางเจิ้นหลิน และอาจารย์ จารุพรรณ โพธิ์สัตย์ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำในคณะการแพทย์แผนจีน ช่วยให้เข้าใจวิชาชีพแพทย์แผนจีนมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังได้เห็นมุมมองของนักศึกษา ได้แก่ น.ส.ณัฏฐณิชา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา และ นาย กษิตภูมิ เกษมก์สิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะการแพทย์แผนจีน ทั้งหมดนี้แน่นอนว่าจะทำให้ผู้ที่สนใจเรียนหรือรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนได้เห็นมุมมองที่หลากหลายจากผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการแพทย์แผนจีนโดยตรง

ท้้งนี้่ รายการทรูปลูกปัญญาตอน I AM : Traditional Chinese Medicine  ได้ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 ทางทรูวิชั่นส์ ช่อง 37 TrueVisions37 , HD116 , PSI118 , DTV315  เชิญรับชมกันได้ที่ https://youtu.be/dTIxmaUXbRE ค่ะ