กิจกรรมคณะวิชา

     คณะการแพทย์แผนแพทย์จีนร่วมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ได้จัดโครงการอบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิกครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของแพทย์จีนวิชาชีพ ในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมรวม 134 คน  

     ด้วยความรุนแรงของโรคเชื้อโควิด-19 ที่เริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายปี 2562 ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนและยังคงแพร่ระบาดอยู่ ณ เวลานี้ คณะฯจึงได้นำเรื่อง "การรักษาโรคระบบทางเดินหายใจด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน" มาเป็นหัวข้อในการอบรมฯ ครั้งนี้  วิทยากรทั้งสามท่าน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจโดยตรง ได้แก่ อ.แพทย๋จีน หวังเจิ้นเหว่ย  (王振伟) หัวหน้าแพทย์และรองหัวหน้าแผนกอายุรกรรมระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลเยว่หยาง อ.จางผิง (张平)รองหัวหน้าแผนกการแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลสู่กวาง และอ.อู๋ฮวาน(吴欢)หัวหน้าแผนกและอาจารย์แพทย์จีนอาวุโสของโรงพยาบาลสู่กวาง

        คณะการแพทย์แผนจีน ขอขอบคุณอาจารย์แพทย์วิทยากรและทีมงานมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการฯมาโดยตลอดจนสำเร็จลุล่วงและหวังว่าผู้อบรมจะได้รับความรู้จากอบรมไม่มากก็น้อย แล้วพบกันใหม่ในโครงการอบรมครั้งต่อไปนะคะ 

                               

                               อ.ปวินท์ สุวรรณกุล คณบดีคณะการแพทย์แผนจีนกล่าวเปิดงานและความเป็นมาของโครงการฯ

                  

                    อ.แพทย๋จีน หวังเจิ้นเหว่ย (王振伟)

                   

                      อ.แพทย์จีน จางผิง (张平

                    

                                     อ.แพทย์จีน อู๋ฮวาน (吴欢)

                                     

                       ขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่าน