กิจกรรมคณะวิชา

วันนี้ ( 24 พฤศจิกายน.2558 ) อาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีน ได้ร่วมในพิธีรำลึก ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์  ( 郑午楼 ) ผู้ก่อตั้งและสร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ให้แก่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณลานรูปหล่อ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี พร้อมกับกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีและขาดทุนทรัพย์.