กิจกรรมคณะวิชา

ผ่านไปแล้ว สำหรับกิจกรรมวันแพทย์จีนประจำปีการศึกษา 2557 ที่จัดขึ้นในวันที่ 30 - 31 มี.ค. 2558 บริเวณโถงข้างคณะเทคนิกการแพทยฺ์ และ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร เป็นงานที่รวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนจีนมากมายมาไว้ในงานเดียว ทั้งยาสมุนไพรจีน การนวดทุยหนา อาหารที่ทำจากยาสมุนไพร การฝังเข็ม นักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีนได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานอย่างเต็มที่ แล้วพบกันใหม่ปีหน้านะคะ