กิจกรรมคณะวิชา

เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 นักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีนชั้นปีที่ 4 ได้เข้ารับการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหรือCPR (Cardiopulmonary resuscitation ) ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนวิชา CM 3201 เวชปฎิบัติการฝังเข็มและรมยา และ CM 3211 เวชปฎิบัติการนวดทุยหนา  ในการอบรมครั้งนี้ วิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง