กิจกรรมคณะวิชา

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ผศ.ดร อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ คณบดีคณะการแพทย์แผนจีนพร้อมคณะฯได้ให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยชิงหัว 1 ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน ในสารคดีชุดแพทย์จีนในต่างแดน เกี่ยวกับความเป็นมาของคณะการแพทย์แผนจีนและความคิดเห็นต่อการเรียนแพทย์แผนจีนนอกประเทศจีน รวมถึงพัฒนาการด้านการศึกษาศาสตร์การแพทย์แผนจีนในประเทศไทย การทำงานของบัณฑิตแพทย์แผนจีนในประเทศไทย เป็นต้น      .