กิจกรรมคณะวิชา

อ.พจ.วีรชัย สุทธิธารธวัช อาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนในรายการคุณพระช่วย