กิจกรรมคณะวิชา

เมื่ิอวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 อาจารย์ แพทย์จีน เสาวลักษณ์ มีศิลป์ ได้บรรยายการนำความรู้แพทย์แผนจีนมาใช้ในการลดน้ำหนักให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการหัวเฉียวใส่ใจสุขภาพฟังและสาธิตการกดจุดต่างๆที่ช่วยในการเผาผลาญอาหาร ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง