กิจกรรมคณะวิชา

ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครูประจำปี2560

คณะการแพทย์แผนจีน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
14 กันยายน 2560 ณ ห้อง2308