กิจกรรมคณะวิชา

เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 คณะการแพทย์แผนจีน ได้จัดโครงการอบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิิมพระเกียรติ ครั้งที่ 3 เรื่อง การรักษาโรคตับและถุงน้ำดีด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ณ ห้องสัมมนา 1 โรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ขึ้น วิทยากรทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอายุกรรมและเภสัชวิทยาจีน จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ได้แก่ ศ.เกาเย่ว์ฉิว (高月球) ศ.จูกว๋อฝู (朱国福 ) และ ศ. จ้งเฉียงเหวย (仲强惟) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝังเข็มและผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ทั้งนี้ ได้มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมกว่า 100 คน

    

รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน กล่าวเปิดงาน

 

                 ศาสตราจารย์ เกาเย่ว์ฉิว บรรยายเรื่องโรคตับและถุงน้ำดีทางการแพทย์แผนจี เรื่องการรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดี

และเรื่องการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ไขมันพอกตับ

  

 

   

ศาสตราจารย์ จ้งเฉียงเหวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

บรรยายเรื่องการฝังเข็มในการรักษาโรคตับและถุงน้ำดี

       

 ศาสตราจารย์ จูกว๋อฝู บรรยายเรื่องมะเร็งตับและแนวทางการรักษามะเร็งตับและถุงน้ำดี

                                                                                  อาจารย์ คณะการแพทย์แผนจีน