กิจกรรมคณะวิชา

    

     เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2556 ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2555-2556 ศาสตรจารย์ เหยียน ซื่อหยุน (Professor Yan Shi-yun) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ได้รับมอบปริญญาการแพทย์แผนจีนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาการ ศาสตราจารย์เหยียน ซื่อหยุน ได้ให้การสนับสนุนในการจัดทำหลักสูตรปริญญาตรีการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสองมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน