กิจกรรมคณะวิชา

พิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา  ณ  ห้องประชุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้มอบปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ให้แก่ ศาตราจารย์ นายแพทย์ สี่ว์เจี้ยนกวง (Professor Xu Jianguang) อธิการบดี มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้  ในฐานะเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในงานวิชาชีพจนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป และเป็นผู้ทำคุณประโยชน์สำคัญให้แก่สถาบันเป็นอเนกประการ  

enlightenedข่าวที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมอบปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ ศ.นพ.สี่ว์เจี้ยนกวง 

enlightenedประวัติอธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้