กิจกรรมคณะวิชา

ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆ อย่างโครงการอบรมความรู้ด้านจรรยาบรรณและกฎหมายทางการแพทย์แผนจีนเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา การอบรมในครั้งนี้ทางคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภัทระ แจ้งศิริเจริญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนจีน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ที่เตรียมตัวสอบใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนประจำปี 2557 บอกเลยว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ทางคณะการแพทย์แผนจีนจัดแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะคะ