กิจกรรมคณะวิชา

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา อ.แพทย์จีน นภษร แสงศิวะฤทธิ์ อาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีน ได้รับเชิญจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ให้ร่วมรายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง โดยอาจารย์ได้แนะนำวิธีการดูแลสุขภาพตามแบบแพทย์แผนจีน ซึ่งช่วยให้บุคคลทั่วไปเข้าใจศาสตร์การแพทย์แผนจีนมากยิ่งขึ้นและยังนำไปปฏิบัติเองได้ในชีวิตประจำวัน เชิญรับชมได้เลยค่ะ