กิจกรรมคณะวิชา

   เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558 คณะการแพทย์แผนจีนได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนวิชาคณะฯให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ก่อนที่น้องๆนักศึกษาจะเรียนวิชาทางการแพทย์แผนจีนเป็นครั้งแรก อาจารย์ได้แนะนำเนื้อหาของทุกวิชา ที่นักศึกษาจะได้เรียนต่อไป เช่น วิชาพื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน วิชาเภสัขวิทยาจีน วิชาตำรับยาจีน วิชาฝังเข็ม วิชาทุยหนา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีรุ่นพี่มาถ่ายทอดประสบการณ์ในการเรียนและทำงาน  ตลอดจนวิธีการเรียนให้ประสบความสำเร็จ เรียกได้ว่านักศึกษาได้รับทัั้งความรู้และความสนุกสนานจากงานนี้อย่างเต็มอิ่ม ปืดท้ายด้วยกิจกรรมดีๆที่ช่วยปรัปปรุงสภาพแวดล้อมของคณะฯให้สวยงาม ร่มรื่น ได้แก่ Big Cleaning อาจารย์ทุกท่านหวังใจว่านักศึกษาจะไม่ลืมข้อคิดดีๆที่ได้รับจากเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้้นะคะ เพื่อที่นักศึกษาจะมีความสุขและประสบความสำเร็จในการเรียนนะคะ