กิจกรรมคณะวิชา

enlightened งานวันแพทย์จีน ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ภายใต้หัวข้อ “Office (without) Syndrome:ทำงานสนุก สุขภาพดี ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน” 

enlightened กิจกรรมภายในงานมีหลากหลาย อาทิ เสวนาวิชาการหัวข้อ "มฉก.ออฟฟิศนี้มีแต่คน(อยาก)แข็งแรง:การดูแลสุขภาพกายและใจให้ทำงานอย่างมีสุข” เสวนาวิชาการสนุกๆที่กล่าวถึงท่าทางและพฤติกรรมของคนวัยทำงาน วิธีการดูแลตนเองให้ห่างไกลภาวะเครียดและซึมเศร้า โดย อ.ดร.นพพร คุรุเสถียร ค๊ะกายภาพบำบัด อ.อัจฉรา บัวเลิศ คณะศิลปศาสตร์ อ.พจ.ภารวี ขวัญแก้ว และอ.พจ.ซือ หงเยี่ยน 

enlightened การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ “zhongyi champion #5” ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีนหลากหลายสถาบันเข้าร่วมแข่งขัน ได้ผู้ชนะเลิศ ดังนี้ 

- รางวัลชนะเลิศ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ม.รังสิต

enlightened พิธีเปิดงานวันแพทย์จีนจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดีและคณบดีคณะการแพทย์แผนจีนเป็นประธานในพิธี 

 enlightened การเสวนาวิชาการหัวข้อ “รวมพลคน(อยาก)แข็งแรงด้วยศาสตร์การแพทย์จีน โดย อ.ดร.ภารดี แสงวัฒนกุล จากม.ธรรมศาสตร์ อ.พจ.สาคร แง้นกลางดอน จากวิทยาลัยนครราชสีมา อ.พจ.วรพงษ์ ปะดุกา จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

enlightened Workshop หัวข้อ “จิบชาพาเพลิน” ให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจร่วมทำชาเพื่อสุขภาพสูตรของตนเอง เพื่อป้องกันoffice syndrome โดย อ.พจ.ธรรมธัช เชี่ยวพรหมคุณ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.