กิจกรรมคณะวิชา

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้จัดพิธีสักการะหลวงปู่ไต้ฮง หรือที่ชาวไทยเชื้อสายชื่อนิยมเรียกว่าไต่ฮงกง ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวหัวเฉียวฯทุกคน เป็นกิจกรรมที่ปฎิบัติเป็นประจำทุกปี เมื่อใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีน อันหมายถึงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีจีนที่งดงาม โดยมีผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา มาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะ