กิจกรรมคณะวิชา

เมื่อวันที่ 21 -24 สิงหาคม 2557 คณาจารย์และนักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีน ได้ร่วมกันให้บริการตรวจสุขภาพโดยการแมะแก่ผู้ที่สนใจ ใน" งานมติชนเฮลท์แคร์ 2014 ชีวิตสดใสหัวใจแข็งแรง " ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ภายในงานมีโรงพยาบาลชั้นนำ ที่มาร่วมให้บริการทางการแพทย์อย่างคับคั่ง อาทิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธืบดี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นต้น