กิจกรรมคณะวิชา

      

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ศูนย์ข่าวสถานีวิทยุและโทรทัศน์กว่างตง ( TV News Center of Guangdong Radio and Television) ร่วมกับสำนักข่าวซินหัว สื่อยักษ์ใหญ่ของทางการจีน ได้เดินทางมาถ่ายทำสารคดีและสัมภาษณ์อาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ของคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่อ “ ตามรอยเส้นทางสายไหมทางทะเล ( the Maritime Silk Road) เนื้อหาส่วนหนึ่งได้กล่าวถึงการแพทย์แผนจีนตลอดจนการเรียนการสอนแพทย์แผนจีนในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นโอกาสที่เกิดจากความร่วมมือและสันติภาพระหว่างดินแดนตามแนว “ เส้นทางสายไหมทางทะเล” กับประเทศจีน ที่ยาวนานต่อเนื่องจากอดีตจวบจนปัจจุบัน โดยสารคดีชุด "ตามรอยเส้นทางสายไหมทางทะเล" มีทั้งหมด 8 ตอน ตอนละ 20 นาที ได้นำไปใช้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานประชุมความร่วมมือสูงสุดระดับนานาชาติ ภายใต้ โครงการ “ Belt and Road Initiatives ” ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน.

เชิญชม One Road One Belt ตอน การศึกษาแพทย์แผนจีนในประเทศไทย คลิก  一带一路~华侨崇圣大学~中医教育发展  และ One Road One Belt ตอน ตามรอยเส้นทางสายไหมทางทะเล คลิก 一带一路~印象海丝