กิจกรรมคณะวิชา

 enlightenedคณะการแพทย์แผนจีนออกหน่วยในโครงการ อบต.สัญจรenlightened

เมื่อวันพฤหัสที่  3 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาของคณะฯได้ออกหน่วยบริการประชาชน ที่โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก โดยร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ในโครงการ อบต.สัญจร เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  ทั้งนี้ มีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับการบริการเป็นจำนวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley