ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม

   เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 สถานีโทรทัศน์ทรูปลูกปัญญา โดย บริษัท ทรู  คอร์ปอเรชัั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการถ่ายทำรายการ I  AM ซึ่งเป็นรายการแนะแนวอาชีพและแนะแนวการศึกษา ถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในสาขาวิชาชีพต่างๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เปิดมุมมองที่รอบด้านของทุกสาขาอาชีพและนำเสนอเส้นทางการศึกษาของสาขาวิชาชีพนั้นๆ โดยในครั้งนี้เป็นตอน I AM :Traditional Chinese Medicine ทางรายการได้แนะนำสาขาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยได้สัมภาษณ์อาจารย์ นภษร แสงศิวะฤทธิ์ และ อาจารย์ วีรชัย สุทธิธารธวัช รวมทั้งอาจารย์ท่านอื่นๆ ได้แก่ อาจารย์ โกซึงเท็ก อาจารย์ หยางเจิ้นหลิน และอาจารย์ จารุพรรณ โพธิ์สัตย์ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำในคณะการแพทย์แผนจีน ช่วยให้เข้าใจวิชาชีพแพทย์แผนจีนมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังได้เห็นมุมมองของนักศึกษา ได้แก่ น.ส.ณัฏฐณิชา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา และ นาย กษิตภูมิ เกษมก์สิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะการแพทย์แผนจีน ทั้งหมดนี้แน่นอนว่าจะทำให้ผู้ที่สนใจเรียนหรือรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนได้เห็นมุมมองที่หลากหลายจากผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการแพทย์แผนจีนโดยตรง

ท้้งนี้่ รายการทรูปลูกปัญญาตอน I AM : Traditional Chinese Medicine  ได้ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 ทางทรูวิชั่นส์ ช่อง 37 TrueVisions37 , HD116 , PSI118 , DTV315  เชิญรับชมกันได้ที่ https://youtu.be/dTIxmaUXbRE ค่ะ    

                                   

    

 

 

                         

                                                                                     

                       

                                  

อ่านกิจกรรมอื่น ๆ

โครงการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการใช้ยาสมุนไพรจีนรักษาโรคที่พบบ่อยทางคลินิก
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย2
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย
การวิเคราะห์ผลเชิงกลและระยะเวลาที่เหมาะสมในการลดความตึงของกล้ามเนื้อ ด้วยการนวดทุยหนาแบบสั่นฝ่ามือ
วิธีทวนนับเข็มสำหรับผู้ให้บริการฝังเข็ม
อยู่อย่างไรให้สุขกายสุขใจในวัยครึ่งร้อย ตอน ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
อยู่อย่างไรให้สุขกายสุขใจในวัยครึ่งร้อย ตอน แพทย์จีนกับการดูแลสุภาพในผู้สูงวัย
บอกรักง่าย...วันนี้คุณถ่ายแล้วหรือยัง ?
ตังกุย สุดยอดสมุนไพรบำรุงเลือด
เมื่อหมอจีนบอกว่า “คุณไตพร่อง”
หญ้าหนอน ยาบารุงชั้นเลิศ
ลิ้นบอกโรค1
ลิ้นบอกโรค2
จีนวิถี กวาซา
ไขปริศนา “แมะ”
โสมนั้นดีไฉน
9 วิธีช่วยให้อายุยืนด้วยศาสตร์แพทย์จีน
สุขภาพดีด้วย การดูแลตนเองตามหลักเน่ยจิง
ทฤษฏีปัญจธาตุ
   
การตรวจวินิจฉัยพื้นฐานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
   
ทฤษฎียิน-หยาง
   ยิน–หยาง เป็นด้านของสรรพสิ่งที่ตรงข้ามกัน จะต่อต้านกัน ขณะเดียวกันก็ควบคุมและเป็นเอกภาพแก่กัน