กิจกรรมคณะวิชา

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง  2-221 คณะการแพทย์แผนจีนได้จัดโครงการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้ยาสมุนไพรจีนรักษาโรคที่พบบ่อยทางคลินิก โดยมี ศ.แพทย์จีน หยางป่ายชั่ย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ เป็นพิธีกร และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาต่างๆ ( Case Study) ร่วมกับอาจารย์ของคณะการแพทย์แผนจีน