กิจกรรมคณะวิชา

เมื่อวันที่ 11-14 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ภายในงานมติชนเฮลธ์แคร์ 2015 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คณะการแพทย์แพทย์จีนได้ร่วมออกบูธให้บริการตรวจแมะและให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทยฺ์แผนจีน แก่บุคคลทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีน้องๆนักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันก็ได้ร่วมให้บริการอย่างเต็มความสามารถด้วย