กิจกรรมคณะวิชา

      วันแพทย์จีน ประจำปีการศึกษา 2555 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 - 23 มกราคม 2556  ณ บริเวณห้องโถง อาคารบรรณสาร เป็นงานนิทรรศการที่แนะนำความรู้แพทย์แผนจีนแก่ผู้สนใจทั่วไป ภายในจัดแสดงผลงานของนักศึกษา มีการแสดงบนเวที การสาธิตการนวดทุยหนา การฝังเข็มหู การปรุงอาหารด้วยพืชสมุนไพรจีน ตลอดจนการบรรยายพิเศษโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ โดยงานวันแพทย์จีน จัดขึ้นครั้งแรกในเดือนมกราคมปี 2555 เพื่อรำลึกวันก่อตั้งคณะการแพทย์จีนครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2547