กิจกรรมคณะวิชา

   เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา  รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย ศ.(พิเศษ) ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ( อดีตอธิการบดี) ผู้บริหารและนักศึกษา ได้ให้การต้อนรับ ศ. เจิ้งจิ่น รองประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขและวางแผนครอบครัวนครเซี่ยงไฮ้ และศ.จางจิ่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ พร้อมคณะ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้มีความร่วมมือทางการศึกษาครบรอบ 1 ทศวรรษ ภายในงานได้ปลูกต้นกฤษณา โดยมีแผ่นหินแกรนิตจารึกว่า “วิทยสถานบรรจงสร้างแพทย์คุณธรรม บ่มเพาะอนุชนสงเคราะห์อาณาประชาราษฎร์” เพื่อเป็นอนุสรณ์ด้วย ณ บริเวณสวนประติกรรมนกหงัง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ