กิจกรรมคณะวิชา

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 -11 .00 น. (เวลาปักกิ่ง) ทางออนไลน์ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ มหาวิทยาในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มอบตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษและรองศาสตราจารย์พิเศษ ให้กับ อาจารย์ ปวินท์ สุวรรณกุล คณบดี คณะการแพทย์แผนจีน และ อาจารย์ แพทย์จีน อรภา ศิลมัฐ รองคณบดี ด้วยเล็งเห็นว่าอาจารย์ปวินท์ สุวรรณกุล และ อาจารย์ แพทย์จีน อรภา ศิลมัฐ ได้ทำคุณประโยขน์ให้กับวงการการศึกษาแพทย์จีนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังผลักดันและเผยแพร์ศาสตร์การแพทย์แผนจีนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ตลอดจนช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านการแพทย์แผนจีนระหว่างประเทศไทยและจีน  หลังจากพิธีรับมอบตำแหน่งเสร็จสิ้น ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันในการพัฒนาการเรียนการสอน 

ผู้เข้าร่วมพิธีมอบฯ ฝ่ายมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ได้แก่

1 .อ หานโฉ่วผิง ( 韩丑萍  )  คณบดี วิทยาลัยการศึกษานานาชาติ 

2.อ เหยียนเยี่ยน (颜彦)  รองคณบดี วิทยาลัยการศึกษานานาชาติ 

3. อ ฟู่ฉินฮุ่ย (傅勤慧 ) รองคณบดี วิทยาลัยการศึกษานานาชาติ 

4. อ.เสิ่นฉินเฟิง  ( 沈琴峰 ) หัวหน้าฝ่ายการแพทย์แผนจีน ศูนย์การศึกษานานาชาติ 

5. อ โจวผิง  ( 周萍 ) หัวหน้าฝ่ายภาษาจีน ศูนย์การศึกษานานาชาติ 

6. อ.จางเหว่ย ( 张玮 ) หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์การศึกษานานาชาติ 

7.อ.ลู่จิ้งโป ( 陆静波 ) หัวหน้าฝ่ายหลักสูตรระยะสั้น ศูนย์การศึกษานานาชาติ 

คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่

1..อ.ปวินท์ สุวรรณกุล ( 侯博文 ) คณบดี คณะการแพทย์แผนจีน 

2.อ.อรภา ศิลมัฐ   ( 邱惠敏 ) รองคณบดี คณะการแพทย์แผนจีน 

3.อ.วีรชัย สุทธิธารธวัช  ( 钟伟才 )อาจารย์ คณะการแพทย์แผนจีน 

4.อ.ภารวี ขวัญแก้ว ( 连晔 )  อาจารย์ คณะการแพทย์แผนจีน     

5.อ.จารุพรรณ โพธิ์สัตย์ 威妙善 อาจารย์ คณะการแพทย์แผนจีน