กิจกรรมคณะวิชา

ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 นี้ คณะการแพทย์แผนจีน ได้จัดกิจกรรมบริการสังคมและบูรณาการกับการเรียนการสอนโดยนักศึกษาแพทย์แผนจีน ภายใต้การกำกับดูแลของทีมอาจารย์แพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญ  นักศึกษาจะให้บริการตรวจรักษาด้วยการฝังเข็ม รมยาและนวดทุยหนาแก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 นี้ ด่วนรับจำนวนจำกัดค่ะ  สแกน QRCode เพื่อลงทะเบียนได้เลยค่ะ