กิจกรรมคณะวิชา

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558  ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณบดีคณะการแพทย์แผนจีนและรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้กล่าวเปิดงาน โครงการอบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก “ จาง จ้ง จิ่ง  ครั้งที่ 2 ”  เรื่อง “ การรักษาโรคเนื้องอกและมะเร็งด้วยการแพทย์แผนจีน” โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ และคลินิกหัวเฉียวไทย – จีน แพทย์แผนไทย ได้แก่  ศ.หยางจินคุน ( 杨金坤) ศ. เถียนเจี้ยนฮุย (田建辉)  ผู้เชี่ยวชาญแผนกโรคเนื้องอกและมะเร็งประจำโรงพยาบาลหลงหวา รศ. พญ. สมฤดี คงคาวิฑูร  (徐慧兰) และ อ.พจ.เหอชวนตี้ (何川娣) และ อ.พจ. อรกช  มหาดิลกรัตน์ ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 85 ท่าน และอบรมเป็นเวลา 2 วัน กล่าวคือ 27 -28 สิงหาคม 2558 .