กิจกรรมคณะวิชา

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ศูนย์ข่าวสถานีวิทยุและโทรทัศน์กว่างตง ( TV News Center of Guangdong Radio and Television) ร่วมกับสำนักข่าวซินหัว สื่อยักษ์ใหญ่ของทางการจีน ได้เดินทางมาถ่ายทำสารคดีและสัมภาษณ์ อาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ของคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงผู้บริหารของคลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทย์แผนไทย ภายใต้ชื่อ “ ตามรอยเส้นทางสายไหมทางทะเล ( the Maritime Silk Road) ”เนื้อหาส่วนหนึ่งได้กล่าวถึงการแพทย์แผนจีนตลอดจนการเรียนการสอนแพทย์แผนจีนในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นโอกาสที่เกิดจากความร่วมมือและสันติภาพระหว่างดินแดนตามแนว “ เส้นทางสายไหมทางทะเล” กับประเทศจีน ที่ยาวนานต่อเนื่องจากอดีตจวบจนปัจจุบัน โดยสารคดีชุด “ตามรอยเส้นทางสายไหมทางทะเล ” มีทั้งหมด 8 ตอน ตอนละ 20 นาที ได้นำไปใช้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานประชุมความร่วมมือสูงสุดระดับนานาชาติ ภายใต้ โครงการ “ Belt and Road Initiatives ” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน.เชิญชม คลิก One Belt One Road # ตามรอยเส้นทางสายไหมทางทะเล 印象海丝 #การแพทย์แผนจีนในประเทศไทย และ One Belt One Road # มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ # การศึกษาแพทย์แผนจีนในประเทศไทย