ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ที่ผ่าน คณะการแพทย์แผนจีนโดย อ.วีรชัย สุทธิธารธวัช อ.พรพรรณ กิตติคุณาภรณ์ และ อ.ธนกร ชาญนุวงค์ ได้ร่วมงานแถลงข่าว งานมติชนเฮลท์แคร์ 2014 "ชีวิตสดใส หัวใจแข็งแรง" และให้บริการตรวจสุขภาพด้วยการจับชีพจรแก่สื่อมวลชนที่มาร่วมงานเพื่อประชาสัมพันธ์งานมติชนเฮล๋ทแคร์ 2014 "ชีวิตสดใส หัวใจแข็งแรง" ซึ่งจะจัดขึ้นในวัันที่ 21 -24 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ห้างเซนทรัลพลาซา ลาดพร้าว ทั้งนี้ "งานมติชนเฮล์ทแคร์" นับเป็นงานแฟร์สุขภาพที่จัดต่อเนื่องมาทุกปี โดยในปีนี้จัดให้สอดคล้องกับแนวคิด "ชีวิตสดใส หัวใจแข็งแรง" มีให้บริการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ฟรี และตรวจความเสี่ยงเส้นเลือดหัวใจตีบตัน AB ฟรี ดูภาวะเบาหวานซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ นอกจากนี้ ยังมีการบริการตรวจสุขภาพฟรีจาก 14 โรงพยาบาลชั้นนำ รวมถึงการตรวจด้วยการแมะ โดยอาจาารย์คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติด้วย แล้วพบกันในงานนะคะ

                    

                   

                   

                  

อ่านกิจกรรมอื่น ๆ

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย2
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย
การวิเคราะห์ผลเชิงกลและระยะเวลาที่เหมาะสมในการลดความตึงของกล้ามเนื้อ ด้วยการนวดทุยหนาแบบสั่นฝ่ามือ
วิธีทวนนับเข็มสำหรับผู้ให้บริการฝังเข็ม
อยู่อย่างไรให้สุขกายสุขใจในวัยครึ่งร้อย ตอน ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
อยู่อย่างไรให้สุขกายสุขใจในวัยครึ่งร้อย ตอน แพทย์จีนกับการดูแลสุภาพในผู้สูงวัย
บอกรักง่าย...วันนี้คุณถ่ายแล้วหรือยัง ?
ตังกุย สุดยอดสมุนไพรบำรุงเลือด
เมื่อหมอจีนบอกว่า “คุณไตพร่อง”
หญ้าหนอน ยาบารุงชั้นเลิศ
ลิ้นบอกโรค1
ลิ้นบอกโรค2
จีนวิถี กวาซา
ไขปริศนา “แมะ”
โสมนั้นดีไฉน
9 วิธีช่วยให้อายุยืนด้วยศาสตร์แพทย์จีน
สุขภาพดีด้วย การดูแลตนเองตามหลักเน่ยจิง
ทฤษฏีปัญจธาตุ
   
การตรวจวินิจฉัยพื้นฐานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
   
ทฤษฎียิน-หยาง
   ยิน–หยาง เป็นด้านของสรรพสิ่งที่ตรงข้ามกัน จะต่อต้านกัน ขณะเดียวกันก็ควบคุมและเป็นเอกภาพแก่กัน