ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ได้ตั้งให้มหาวิิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็น "ฐานความร่วมมือระดับนานาชาติ" ( International Cooperative Base) ของมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ หนึ่งในสี่มหาวิทยาลัยทางการแพทย์แผนจีนชั้นนำของจีน ซึ่งมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ได้ลงนามความร่วมมือเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการแพทย์แผนจีน ขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 และได้ดำเนินการเปิดสอนครั้งแรกในปี 2547 ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตและปริญญาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (Bachelor of Traditional Chinese Medicine) ตามมติงคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 จวบจนปัจจุบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยการแพทย์แแผนจีนเซี่ยงไฮ้ ได้ร่วมมือด้านวิชาการแพทย์แผนจีน รวมระยะเวลา 12 ปี. 

                         

                         

                        

 

            

                                   

                                  

อ่านกิจกรรมอื่น ๆ

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย2
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย
การวิเคราะห์ผลเชิงกลและระยะเวลาที่เหมาะสมในการลดความตึงของกล้ามเนื้อ ด้วยการนวดทุยหนาแบบสั่นฝ่ามือ
วิธีทวนนับเข็มสำหรับผู้ให้บริการฝังเข็ม
อยู่อย่างไรให้สุขกายสุขใจในวัยครึ่งร้อย ตอน ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
อยู่อย่างไรให้สุขกายสุขใจในวัยครึ่งร้อย ตอน แพทย์จีนกับการดูแลสุภาพในผู้สูงวัย
บอกรักง่าย...วันนี้คุณถ่ายแล้วหรือยัง ?
ตังกุย สุดยอดสมุนไพรบำรุงเลือด
เมื่อหมอจีนบอกว่า “คุณไตพร่อง”
หญ้าหนอน ยาบารุงชั้นเลิศ
ลิ้นบอกโรค1
ลิ้นบอกโรค2
จีนวิถี กวาซา
ไขปริศนา “แมะ”
โสมนั้นดีไฉน
9 วิธีช่วยให้อายุยืนด้วยศาสตร์แพทย์จีน
สุขภาพดีด้วย การดูแลตนเองตามหลักเน่ยจิง
ทฤษฏีปัญจธาตุ
   
การตรวจวินิจฉัยพื้นฐานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
   
ทฤษฎียิน-หยาง
   ยิน–หยาง เป็นด้านของสรรพสิ่งที่ตรงข้ามกัน จะต่อต้านกัน ขณะเดียวกันก็ควบคุมและเป็นเอกภาพแก่กัน