ข่าวประชาสัมพันธ์

 โครงการประชุมวิชาการการแพทย์แผนจีนโลก ครั้งที่14

โครงการประชุมวิชาการการแพทย์แผนจีนโลก ครั้งที่14 วันที่21-22 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-17.00น. ณ โรงแรมAvini Riversides แขวงบุคคโล กรุงเทพฯ

รายละเอียดตามรูปที่แนบ