ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลจีนระดับปริญญาโท

ตามที่ฝ่ายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ประสานงานกับแผนกวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน จากมหาวิทยาลัยเศรฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดในเว็บไซต์ คลิก โดยจะปิดรับสมัครภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560  นี้