ข่าวประชาสัมพันธ์

 สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนเปิดสอบ HSK ประจำปี 2564

สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กำหนดการสมัครและวันสอบประจำปีการศึกษา 2564  คลิก

วิธีการสมัครสอบ คลิก

การประกาศผลสอบ ลิก