ข่าวประชาสัมพันธ์

 รับรางวัลประกวด SMART Office 2017

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 คณะการแพทย์แผนจีนได้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้เพิิ่มกิจกรรมประกวด Smart Office  เป็นปีแรก เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการประหบัดพลังงาน จากความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรและนักศึกษาในคณะ ทำให้ในปีนี้คณะการแพทย์แผนจีนและคลินิกเวชกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 Smart Office 2017 ด้วย