ข่าวประชาสัมพันธ์

 ด่วน !เปิดรับสมัครแล้ว สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกด้วยศาสตร์การแพทย์แผ

กลับมาตามคำเรียกร้องenlightenedหลักสูตรระยะสั้นสำหรับประชาชนทั่วไป สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ประจำปีการศึกษา 2565
heartมีหลักสูตรย่อยให้เลือกเรียนได้ถึง 3 หลักสูตร พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ
enlightenedเริ่มรับสมัครวันจันทร์ที่ 29 ส.ค. - 30 ก.ย. 65 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน
sadรับจำนวนจำกัดเพียง 40 ที่นั่งต่อหลักสูตรเท่านั้น