ข่าวประชาสัมพันธ์

 โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อเรียนวิชาประจำคณะครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560

enlightenedวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารเรียน ห้อง 2-114 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  ได้มีความรู้เบื้องต้นในการเตรียมตัวที่จะเรียนวิชาประจำคณะให้ได้อย่างประสบความสำเร็จ  และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์แผนจีน smiley