ซุ้มยาสมุนไพรจีน

ให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับชั้นปีที่ 2-3 ในรายวิชา ยาสมุนไพรจีน และตำรับยาจีน โดยในซุ้ม มีการนำเสนอตัวยาสมุนไพรจีน ทั้งตัวยาเดี่ยว  รสของยาทั้ง5 การจัดตำรับยา รูปแบบของยาที่ใช้ในทางคลินิก และการใช้ยาสมุนไพรในชีวิตประจำวัน โดยจัดเป็นนิทรรศการ การแสดงตัวอย่าง และการอธิบาย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสยาสมุนไพร และได้ทดลองชิมยาสมุนไพร ในกิจกรรมยังมีการตอบคำถามและการแจกของรางวัลหรือของที่ระลึก