ข่าวประชาสัมพันธ์

 สมัครร่วมโครงการทบทวนเพื่อเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เฉพาะบัณฑิตคณะการแพทย์แผนจีน ม.

คณะการแพทย์แผนจีน ขอเชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วม โครงการทบทวนเพื่อเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ตั้งแต่วันพุธที่ 5 ม.ค. - วันพฤหัสบดีที่ 4 ก.พ. 59 ณ อาคารตังจิว อัคคพงษ์กุล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตบางนา ซึ่งจัดขึ้นสำหรับบัณฑิตคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ยังสอบไม่ได้ โดยเฉพาะ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 1 ธ.ค. - วันเสาร์ที่ 19 ธ.ค. 58 เป็นต้นไป รายละเอียด คลิก