ข่าวประชาสัมพันธ์

 โครงการอบรมความรู้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิกครั้งที่ 9 เรื่องโรคในผูเสูงวัย วันที่ 1-2 ธ.ค. 65

โครงการอบรมความรู้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 9 เรื่อง "โรคในผู้สูงอายุ" วันพฤหัสบดีที่ 1 - วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 - 16.00 น. บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโรคและการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ จากนครเซี่ยงไฮ้ ผ่านโปรแกรม Zoom ค่าลงทะเบียนเพียง 1,200 บาท ผู้สมัครจะได้รับประกาศนียบัตร พร้อมได้รับคะแนนใบประกอบโรคศิลปะ เงื่อนไขตามที่คณะการแพทย์แผนจีนและกองประกอบโรคศิลปะฯกำหนด

 

สมัครได้เลยวันนี้ !