ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาร่วมส่งผลงานใน “โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม 7ส มฉก.”

     กองแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมใน “โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม 7ส มฉก.” ซึ่งโดยร่วมส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1) กิจกรรมที่ 1  การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรม 7ส มฉก. ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พ.ค. 60

 2) กิจกรรมที่ 2  การประกวดภาพส่งเสริมกิจกรรม 7ส มฉก.ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พ.ค. 60

3) กิจกรรมที่ 3  การตอบคำถามกิจกรรม 7ส  ตั้งแต่เดือนมีนาคม - มิถุนายน 60  เดือนละ 1 ครั้ง ประจำเดือนพฤษภาคม2560ผ่าน  (http://swhcu.net/index.php/en/home/question-7s)  

หมายเหตุ : นักศึกษาผู้ที่ร่วมกิจกรรมจะได้คะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย