ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญอาจารย์แพทย์จีนในสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมสัมมนา "โครงการอบรมอาจารย์แพทย์จีน 2559

สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ร่วมกับ คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญอาจารย์แพทย์จีนในสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เข้าร่วมสัมมนา "โครงการอบรมอาจารย์แพทย์จีน ประจำปีการศึกษา2559" เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การสอนวิชาแพทย์จีน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน ศาสตราจารย์จ้ง เฉียงเหวย และ ศาสตราจารย์ดร.เมิ่ง จิ่งเหยียน ในวันจันทร์ที่19 ถึงวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบรรยาย3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เวลา 8.30-16.30น. (ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการอบรม ยกเว้นค่าที่พักที่ผู้อบรมต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง)

 
หมายเหตุ หากประสงค์จะจองที่พักที่ศูนย์ปฎิบัติการโรงแรมศรีวารี พาวิลเลี่ยน กรุณากรอกแบบฟอร์มในใบสมัคร (รายละเอียดที่พักและค่าใช้จ่ายอยู่ในเอกสารที่แนบ) ติดต่อโรงแรมฯเพื่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-7138181