ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “การดูลิ้นตรวจโรคด้วยตนเอง”

สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนแห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “การดูลิ้นตรวจโรคด้วยตนเอง” โดยอาจารย์นภษร แสงศิวฤทธิ์ ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30-17.00น. ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร ชั้น2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผู้เข้าฟังจะได้รับความรู้ในการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพเบื้องต้นของตนเองด้วยวิธีการดูลิ้น พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

สนใจสำรองที่นั่งที่ 02-3126300 #1108 (เข้าร่วมฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย) สมัครด่วนที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะจ๊ะ