ข่าวประชาสัมพันธ์

 เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 10

กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โดยสถาบันการแพทย์แผนไทย-จีนใคร่ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 10 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร  รายละเอียดการสมัคร คลิก และกำหนดการ คลิก  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้