ข่าวประชาสัมพันธ์

 เชิญเที่ยวงานวันแพทย์จีน วันที่ 17 มีนาคม 2560

คณะการแพทย์แผนจีน ขอเชิญร่วมเที่ยวงานวันแพทย์จีนประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบรรสาร ภายในงานผู้สนใจจะได้รับบริการเสริมความงาม อาทิ นวดหน้า นวดศีรษะ กวาซา และฟังการบรรยายโดยแพทย์จีน ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม ตลอดจนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากสมุนไพรจีน เป็นต้น