ข่าวประชาสัมพันธ์

 เชิญสมัคร "อบรมความรู้ด้านจรรยาบรรณและกม.ทางการแพทย์แผนจีน"ด่วน!!

คณะการแพทย์แผนจีนจัดโครงการ "อบรมความรู้ด้านจรรยาบรรณและกฏหมายทางการแพทย์แผนจีน" ประจำปีการศึกษา 2558 ณ       วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 2-101 ชั้น 1 อาคารเรียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ.สมุทรปราการ กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รายละเอียด คลิก