ข่าวประชาสัมพันธ์

 เชิญขวนบัณฑิตคณะแพทย์แผนจีนสมัครเข้าร่วมโครงการทบทวนเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพฯได้ตั้งแต่บัดนี้

คณะการแพทย์แผนจีนเชิญชวนบัณฑิตคณะการแพทย์แผนจีนสมัครเข้าร่วมโครงการทบทวนเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พ.ค. 59 โดยจะเริ่มเรียนตั้งแต่วันพุธที่ 1 มิ.ย.59 และสิ้นสุดในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิ.ย.59 ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. รายละเอียดโครงการและแบบลงทะเบียน คลิก