ข่าวประชาสัมพันธ์

 เชิญฟังบรรยายและเสวนาเรื่องการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคที่พบบ่อยทางคลินิก วันที่ 3 พ.ค.59

คณะการแพทย์แผนจีนขอเชิญอาจารย์ แพทย์ นักศึกษาและผู้สนใจ ฟังบรรยายและเสวนาเรื่องการใข้ยาสมุนไพรรักษาโรคที่พบบ่อยทางคลินิก วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น.ณ ห้อง 2-221 อาคารเรียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเเฉลิมพระเกียรติ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชายาสมุนไพรจีน มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ และอาจารย์จากคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลืมพระเกียรติ รายละเอียด คลิก