ข่าวประชาสัมพันธ์

 ห้ามพลาด !!! งานวันแพทย์จีน " ยิ่งสูงยิ่งหนาว : น้ำตาล ไขมัน ความดันโลหิต " 18 มี.ค.59

คณะการแพทย์แผนจีนขอเชฺิญชวนผู้สนใจชมงานนิทรรศการ รับบริการฝังเข็ม ครอบแก้ว นวดทุยหนา ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ฟังเสวนาวิชาการ "การจัดก่าร ความดัน เบาหวาน และไขมันด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน" วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 08.30-16.00 น.

ราบละเอียดโครงการ ตารางเวลา คลิก