รู้จักคณะการแพทย์แผนจีน

       งูพันรอบเข็มฝังเข็ม หมายถึงเครื่องหมายแสดงอาชีพทางด้านการแพทย์และเข็มฝังเข็ม  เป็นการเน้นถึงศาสตร์การแพทย์แผนจีน เนื่องจากเป็นหนึ่งในเครื่องมือการรักษาในศาสตร์การแพทย์แผนจีน

     แผนภาพไท่จี๋ ( สัญลักษณ์หยินหยาง )  เป็นปรัชญาที่แสดงถึงความสมดุล อันเป็นสัจธรรมของโลก ซึ่งเป็นพื้นฐานของศาสตร์การแพทย์แผนจีน

     วงกลมด้านนอกสีเขียวตองอ่อน หมายถึงความเป็นคณะการแพทย์แผนจีน ซึ่งมีสีเขียวตองอ่อนเป็นสีประจำคณะ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีทางด้าน การแพทย์แผนจีนตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 และในปัจจุบันมีนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้แล้วมากกว่า 500 คน ในหกชั้นปี ซึ่งในปัจจุบันได้มีบัณฑิตทางการแพทย์แผนจีนออกบริการทางการแพทย์ เป็นการแพทย์ทางเลือกแขนงหนึ่งสำหรับประชาชนชาวไทยทั่วไป  ใน การเปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนจีนนี้ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้เซ็นสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย การแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ในการจัดอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์แผนจีนมาสอนให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และถือได้ว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติก็เปรียบเสมือน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้  ดังโอวาทตอนหนึ่งของอธิการบดี เหยียน ซื่อ อิ๋น อธิการบดี มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้  ได้ให้ไว้กับนักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รุ่นแรก เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2547 ว่า “ศิษย์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคือศิษย์ของมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้”